AZ E-KÖZIGAZGATÁS, MINT @ DIGITÁLIS ÍRÁSBELISÉG RÉSZE

A XX. század végén az informatika és a távközlés korábban soha nem látott gyorsasággal fejlődött és hatolt be a társadalom mindennapi éltébe. Kezdetben csak a pénzügyi műveletek és a szűken vett iktatási tevékenység nélkülözhetetlen eszköze volt. Elsősorban jogszabályi korlátok miatt az egyedi ügyintézésben csak annyiban kapott szerepet, amennyiben a megfelelő papír dokumentum előállítását szolgálta. Ez a gyakorlatban szövegszerkesztési, majd ügyviteli támogatást jelentett. A térinformatikai rendszerek megjelenésével (és finanszírozhatóvá válásával) érdemi szakhatósági támogatást kezdett adni az informatika.
A magánjogi szférában emberek százezrei tértek át az interneten keresztüli elektronikus ügyintézésre (levelezés, banki tranzakciók, vásárlás on-line áruházakban stb.). Ezalatt sorra digitalizálták a központi közigazgatási szervek adatbázisait (nyugdíj- és egészségbiztosítás, földhivatalok), illetve kezdtek elektronikus szolgáltatásokat nyújtani (adóhivatalok, munkaügyi adatbázis stb.). Eközben az államigazgatási eljárás csaknem érintetlen maradt.
Az elektronikus közigazgatást a jogalkotás - a papír alapúhoz hasonlóan - a hitelesség oldaláról kezdte szabályozni. A 2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról kivonta az egyéni megítélés köréből azt, hogy egy számítógépes dokumentumot hitelesnek tekint-e valaki, vagy sem. Az elektronikus üzenetnek joghatálya lett. A 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (KET) radikális lépés volt az információs társadalomhoz vezető úton. Az új jogszabályból fakadó első következmények nem az ügyfelekkel történő elektronikus ügyintézésből, hanem a belső működés szabályainak változásából adódnak. A módosított levéltári törvénynek, a KET-nek és e törvények alapján kibocsátott kormány- és miniszteri rendeleteknek csak erre a célra tervezett iratkezelési szoftverek birtokában lehet megfelelni.


Már 2007. január 1-től kizárólag a 16/2006 (IV. 6.) BM rendelet alapján kijelölt minősítő szervezet által tanúsított iratkezelési szoftvert lehet megvásárolni. 2008. január 1-től közfeladatot ellátó szervezet - így valamennyi önkormányzat - tanúsítvánnyal nem rendelkező iratkezelési szoftvereket nem használhat! A belső problémákkal párhuzamosan az önkormányzatoknak fel kell készülniük az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályok alkalmazására.
Ahogy a hagyományos ügyintézéshez szükség van az írni-olvasni tudás képességére, az elektronikus ügyintézéshez a digitális írásbeliség képessége szükséges. A számítógép a tollhoz és papírhoz képest bonyolult eszköz. Ma a társadalom nagyobb része még nem rendelkezik olyan szinten ezzel a tudással, hogy jogainak csorbulása nélkül mindenütt elő lehessen írni kötelező használatát. Erre a természetes személy ügyfelet még nem lehet törvényben kötelezni. Azonban, ha ezt jogszabály ki nem zárja, az ügyfelet megilleti az elektronikus ügyintézés igénybe vételének joga.

 

KÖZIGAZGATÁSRÓL RÖVIDEN

Ügyfeleinknek

Hibabejelentés

GovSys Standard DEMO

Regisztrációhoz kattintson ide
Bejelentkezéshez kattintson ide

e-Magyarország 2008

GOVSYS A CORVINUS EGYETEMEN

A Corvinus Egyetem hivatalos iratkezelési oktató és kutatószoftvernek választotta a GovSys rendszert...

A TANÚSÍTÁS

A GovSys 3.0-s verziója megszerezte a "kibővített" tanúsítványt...

asp SZOLGÁLTATÁS

A GovSys rendszer ASP szolgáltatásként elérhető a Békési kistérségben...

EGYRE TÖBBEN A GOVSYS ÚTJÁN

Ügyfeleink tábora egyre szélesebb körben bővül...