A SZOFTVER NEM MEGOLDÁS - HANEM ESZKÖZ

A legújabb kihívás, egy jogszabályi kötelezettség a közfeladatot ellátó szervezetek számára. Ezen szervezetek 2007. január 1. után csak tanúsított iratkezelő szoftvert szerezhetnek be, illetve 2008. január 1. után csak ilyen szoftvert használhatnak. Ez azt jelenti, hogy amennyi-ben egy polgármesteri hivatal, iskola, könyvtár, egészségügyi intézmény, múzeum stb. a jelenleg alkalmazott iratkezelő szoftveréről úgy gondolja, hogy az megfelel az új jogszabályi környezetnek, úgy arra nem kötelezett, hogy újat vásároljon, viszont arra igen, hogy a meglévőt tanúsítsa. A tanúsítást a szakminiszter által kijelölt tanúsító szervezet végzi. Maga a tanúsítás egy több hónapig tartó, jelentős informatikai és közigazgatási szakértelmet, valamint komoly anyagi erőforrásokat igénylő folyamat, melynek erőforrás igénye akár meghaladhatja a tárgyát képező projektét.
Ne feledkezzünk meg a saját fejlesztés lehetőségéről sem. Amennyiben egy közfeladatot ellátó szerv esetleg saját fejlesztés mellett dönt, úgy a következő jogszabályok áttekintése javasolt: 2005. évi CXLIX. törvénnyel módosított 1995. évi LXVI. törvény, 2001. évi XXXV. törvény, 2004. évi CXL. törvény, 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet, 24/2006. (IV. 29.) BM-IHM-NKÖM rendelet, 193/2005.(IX.22.) Korm. rendelet,194/2005.(IX.22.) Korm. rendelet, 195/2005.(IX.22.) Korm. rendelet, 12/2005.(X.27.) IHM, 13/2005.(X.27.) IHM rendelet. Amennyiben a közfeladatot ellátó szervezet már szakcégek által kifejleszetett tanúsított rendszert vezet be, úgy a változtatás nélküli megvalósítást már nem kell tanúsíttatnia, az a gyártó felelőssége! Elhamarkodott volna azonban kijelenteni, hogy a hatósági munka a jövőben informatikai feladat lenne, ugyanis ez nem igaz. A számítógép használata, a digitális dokumentum létrehozása, tárolása és továbbítása, bár jelentős változást hoz, és valóban óriási távlatokat nyit, nem érinti a köztisztviselők szakmai munkájának lényegét. Az új kihívás új eszközöket igényel, és a dolog természetéből fakadóan az új eszközöket az információ-technológiai szegmens szereplői, az informatikai cégek kívánják szállítani. Ez azonban azzal jár, hogy a felmerült problémákra saját logikájuk szerinti informatikai megoldást kínálnak. Magyarországon azonban egy kis községi önkormányzatnak ugyanazon központi jog-szabályok alapján kell közigazgatási hatósági eljárásait lefolytatni és szolgáltatásait nyújtani, mint egy nagyvárosnak. Az ideális eszköznek jól méretezhetőnek és rugalmasnak kell lennie. Fejlesztés nélkül, csak paraméterezéssel kell megfelelnie a helyi szervezeti sajátosságoknak. A rendszernek továbbá méretezhetőnek kell lennie műszaki szempontból is. Fontos, hogy a piaci paletta különböző szegmenseiből lehessen választani az adatbázis-kezelőt és a működéséhez szükséges rendszerszoftvereket. Ezáltal a rendszer reális költségszinten elérhető egy néhány fős hivatal számára, de biztonságos megoldást tud nyújtani egy több száz fős, bonyolult struktúrájú önkormányzatnak is. Az egyes szabványos alapelemek (pl. adatbáziskezelő, alkalmazásszerver) a tényleges igények és lehetőségek figyelembe vételével választhatók. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a használatba vétel előtt a jelenleg használt régi rendszerekben tárolt adatokat migrálni kell, azaz át kell tölteni az új rendszerbe. A jogi környezet gyorsan változhat. A használatba vételt követően a fejlesztőnek kell biztosítania, hogy a rendszer kövesse a jogszabály változásokat, még hatályba lépésük előtt.

A számos szempont áttekintése után az a rendszer az ideális eszköz, amely

közigazgatási megközelítésből tervezett,
tanúsított,
jól méretezhető,
finanszírozható,
folyamatosan támogatott.

 

KÖZIGAZGATÁSRÓL RÖVIDEN

Ügyfeleinknek

Hibabejelentés

GovSys Standard DEMO

Regisztrációhoz kattintson ide
Bejelentkezéshez kattintson ide

e-Magyarország 2008

GOVSYS A CORVINUS EGYETEMEN

A Corvinus Egyetem hivatalos iratkezelési oktató és kutatószoftvernek választotta a GovSys rendszert...

A TANÚSÍTÁS

A GovSys 3.0-s verziója megszerezte a "kibővített" tanúsítványt...

asp SZOLGÁLTATÁS

A GovSys rendszer ASP szolgáltatásként elérhető a Békési kistérségben...

EGYRE TÖBBEN A GOVSYS ÚTJÁN

Ügyfeleink tábora egyre szélesebb körben bővül...