A GovSys - a szakhatósági eljárások eszköze

A szakhatósági modulok az ügyiratkezelő rendszer szerves részét képezik. A moduláris felépítésnek köszönhetően viszont az egyes modulok bevezetésének nem feltétele az összes modul, illetve az iratkezelő megléte. Ennek előnye, hogy az önkormányzat a számára vállalható és fontos területek informatikai támogatására koncentrálhat.

SZABÁLYSÉRTÉSI MODUL

Lefedi a szabálysértési ügyek, azok elkövetőinek, az ügy kapcsán lefoglalt tárgyak és a kirótt büntetések, illetve intézkedések, határozatok adatainak nyilvántartását és nyomon követését.
Az irat átvételét, továbbítását és szükség esetén az irat iktatását is magába foglalja. Az üggyel, határozatokkal kapcsolatos összes ese-mény visszakeresése bármely adat (dátumok, elkövető, elkövetési hely, tárgy, ügyintézői megjegyzés, stb.) alapján lehetséges. Az egyes ügyekben tett intézkedések listázhatók, valamint az intézkedésekről és ügyekről kimutatások készíthetőek.

SZOCIÁLIS SEGÉLYEZÉS MODUL

Az önkormányzat részére a leképzett helyi rendeletek alapján a szociálisan rászorultak segélyezési ügyeit tartja nyilván az elbírálástól egészen a folyósításig. A rendszer a pénzbeli támogatást adó ügymenethez is segítséget nyújt.

KÖZTERÜLET FOGLALÁS MODUL

A modul feladata a közterület bérbeadásának követése, az aktuális állapotok mindenkori megjelenítése és a rendelkezésre álló adatok tetszőleges szempontok szerinti leválogatásával az éppen szükséges információ kinyerése. A közterület-használati engedélyek nyilvántartása, a használati mód, díj, időtartam, felhasználási terület nagysága és helye szerint, díjövenként történik. Az engedélyező határozat létrehozása után, az ellenőrzés és az esetleges szabálytalanságok miatt, lehetőség van az engedély visszavonására, a helyreállítási kötelezettség és akár a díj visszatérítése mellett. Az adott év és az előző évek egyes hónapjaira vetítve bármikor nyomon követhető a bevételek és visszafizetések alakulása.

ÉPÍTÉSHATÓSÁGI MODUL

Az építéshatósági eljárások, események illetve a hozzájuk kapcsolódó feljegyzések, határozatok nyilvántartását illeszti a GovSys integrált környezetébe. Ezáltal lehetővé válik a hatékony és gyors visszakeresés, a több hatósági ügyrekiterjedő összefüggések egyszerű vizsgálata és az iratok, határozatok létrehozása, reprodukálása.
A tárolt adatok alapján képezhetők a különböző statisztikák, analízisek. Az építéshatósági ügyek könnyen összekapcsolhatók a térinformatikai adatbázissal a helyrajzi számokon illetve postai címeken keresztül. Az ügy alapadatainak tekinthetők az ügyfelek és az érintett ingatlan adatai, melyek az önkormányzatnál rendelkezésre álló más modulokkal közös adatállományt alkotnak.

MŰKÖDÉSI ENGEDÉLY MODUL

A nem ipari tevékenység végzésére vonatkozó működési engedélykérelmek és azokkal kapcsolatos intézkedések nyilvántartása, a módosulások és archiválási utasítások nyomon követése könnyen kezelhetővé válik a modul alkalmazásával. A létrehozott szabvány-dokumentumokon
keresztül egyszerűvé, egységessé és főként gyorssá válik a határozathozatal.
Amennyiben a kialakított GovSys rendszer rendelkezik szabálysértési modullal, úgy az esetleges szabálysértések esetén a felfüggesztés vagy engedély visszavonási eljárás során a közös adattörzsek segítik az információk összegyűjtését. Fontos megjegyezni, hogy az így átadott, kereshető információk körét az adatvédelmi előírásoknak megfelelő korlátozásokkal és jogosultságokkal kezeli a GovSys rendszer.

TELEPENGEDÉLY MODUL

Telepengedélyre vonatkozó kérelmek, határozatok teljes adminisztrációját segíti az elbírálástól a határozathozatalig. A telepengedélyezési ügyek bármely adat alapján visszakereshetőek. A szabálysértési modullal történő együttes használat esetén, egy esetleges szabálysértés megállapításakor egyszerűsödik a felfüggesztés vagy visszavonás folyamata.

GYÁMHATÓSÁGI MODUL

A szociális segélyekhez hasonlóan ez a rendszer a gyámoltakhoz és kiskorúakhoz kapcsolódó gondozási, pénzügyi és vagyoni adatokat tartja nyilván. Lehetővé teszi a hatékony, gyors visszakereséseket, a több hatósági ügyre kiterjedő összefüggések vizsgálatát, az iratok, határozatok létrehozását és reprodukálását. A tárolt adatok alapján egyszerűen képezhetők a különböző statisztikák, analízisek.

REGISZTER MODUL

A közigazgatási folyamatban megjelenő címek ellenőrzéséhez minél több, az önkormányzat működési területén található, érvényes cím tárolására van szükség. Ideális állapot lenne, ha az összes érvényes cím ellenőrzött formában rendelkezésre állna. Így a címek ellenőrzése és érvényesítése megtörténhet a munkafolyamat kezdetén. Ennek hiányában a cím helyessége és érvényessége a munkafolyamat későbbi lépéseiben ellenőrizhető illetve érvényesíthető, amennyiben annak helyessége bizonyítást nyer valamely, a címre hiteles okmány alapján.

 

A GovSys

Ügyfeleinknek

Hibabejelentés

GovSys Standard DEMO

Regisztrációhoz kattintson ide
Bejelentkezéshez kattintson ide

e-Magyarország 2008

GOVSYS A CORVINUS EGYETEMEN

A Corvinus Egyetem hivatalos iratkezelési oktató és kutatószoftvernek választotta a GovSys rendszert...

A TANÚSÍTÁS

A GovSys 3.0-s verziója megszerezte a "kibővített" tanúsítványt...

asp SZOLGÁLTATÁS

A GovSys rendszer ASP szolgáltatásként elérhető a Békési kistérségben...

EGYRE TÖBBEN A GOVSYS ÚTJÁN

Ügyfeleink tábora egyre szélesebb körben bővül...